Organizacijos tikslai. Įstatai

Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“ (toliau LSKD „Guboja“) veiklos tikslai:


- Koordinuoti Draugijos narių veiklą, mažinti neįgaliųjų socialinę atskirtį, sudaryti jiems lygias galimybes, atstovaujant ir ginant jų teises.
- Padėti žmonėms su įvairiomis negaliomis (sutrikęs intelektas, įvairios fizinės negalios, klausos, regos sutrikimai ir pan.) lavinti praktinius kūrybos bei darbinius įgūdžius, ugdyti asmenybę, integruotis į visuomenę.
- Dalyvauti kuriant neįgaliųjų socialinės paramos sistemą, padėti spręsti šių žmonių, ypač vaikų ir jaunimo, ugdymo, užimtumo, švietimo, profesinio orientavimo, savarankiškumo, turiningo laisvalaikio ir kultūrinės veiklos organizavimo klausimus.
- Padėti atitinkamoms institucijoms teikti socialines paslaugas neįgaliesiems, steigti socialinę pagalbą neįgaliesiems, jų šeimos nariams teikiančias tarnybas.
- Tobulinti spec. pedagogų, socialinių darbuotojų, neįgaliųjų kultūrinės veiklos organizatorių, savanorių kvalifikacijos kėlimo sistemą;
- Dalyvauti kitų visuomeninių organizacijų, asociacijų Lietuvoje bei užsienyje veikloje, plėtoti ryšius su VSA (The International Organization on Arts and Disability), kitomis organizacijomis.

LSKD „Guboja“ įstatai plačiau...